สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางวิลาวัณย์  แสงเพชร  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลห้วยแคน ได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ทรงพระเจริญ ๒  เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วตำบลห้วยแคน
วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 นางวิลาวัลย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมอัญเชิญสไบพระราชทานและคุณย่าโมองค์จำลอง รอบพื้นที่ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นางวิลาวัณย์ แสงเพชรนายก อบต.ห้วยแคนเวลา 13.40 น. งานป้องกันฯได้ดำเนินการสนับสนุนระงับเหตุเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยบริเวณหลังบ่อขยะบ้านเครือวัลย์ หมู่ที่12 ต.ห้วยแถลงเวลา15.30 น. สามารถระงับเหตุไว้ได้ และเวลา 19.00 น. งานป้องกันฯ ได้ดำเนินการระงับเหตุไฟไหม้ไร่อ้อยติดหมู่บ้านหัวนาคำหมู่ที่3 ตำบลห้วยแคน เวลา19.30 น. สามารถระงับเหตุไว้ได้
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 ณ ลานกิจกรมมพัฒนาชุมชน ที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ภายใต้อำนายการของนางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.ห้วยแคน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยแคน สอบต. อสม. อปพร. และชาวบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยแคนได้ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และร่วมกันทำความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน
ภายใต้การอำนวยการของ นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน สำนักปลัด อบต.ห้วยแคน ได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 และ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 2 เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยพ่นหมอกควันรอบแรกวันที่13 กุมภาพันธ์ 2567 และรอบที่สองวันที่16 กุมภาพันธ์ 2567
วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯและผู้นำท้องที่ ดำเนินโครงการประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่(บุญคูนลาน) ประจำปี 2567 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมความสมานฉันท์ของประชาชน และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวให้ชุมชน ในการนี้ พ.อ.ท.สมพงษ์ หมั่นสาน นายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกุ้มข้างใหญ่ (บุญคูณลาน) ประจำปี 2567 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย -ขบวนแห่พระอุปคุต -ขบวนแห่บายศรีสู่ขวัญข้าว -ขบวดห่งประเพณีบุญคูณลาน/ขบวนวีถีชาวนาวีถีชุมชน -ขบวนแห่พระแม่โพสพ -ขบวนแห่นางรำ/กลุ่มสตรีตำบลห้วยแคน -การแสดงจากโรงเรียนบ้านห้วยแคน ชื่อชุดการแสดง "ของขวัญจากดิน" -การแสดงโรงเรียนบ้านหนองม่วง ชื่อชุดการแสดง "ฟ้อนขวัญข้าวคูณลาน -การแสดงกลุ่มสตรีตำบลห้วยแคน ชื่อชุดการแสดง "ออนซอนอีสาน" -นางรำจิตอาสาศิษย์หลวงพ่อใหญ่วัดชัยมงคล ชื่อชุดการแสดง "ยอน้อมวันทาบูชาพระแม่โพสพ" -เทศน์มหาชาติ -พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์ข้าวเปลือก -หรสพ มวยไทย และหมอลำคณะระเบียบวาทะศิลป์ และวันพุทธที่ 7 กุมภาพันธื 2567 -ถวายภัตตาหารเช้าแค่พระสงฆ์ โดยมี นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ พันตำรวจเอกอิษฎ์ บุญญะฤทธิ์ ผกก.สภ.ห้วยแถลง นางสาวประพัฒน์ ศรประวันรัมย์ ท้องถิ่นอำเภอฯ นางหยกแก้ว เหงกระโทก พัฒนาการอำเภอฯ นางจงกรณ์ พัฒนาเหนือ ผอ.รพสต.หนองแต้ นายสิทธิชัย ลวกไธสง นายก อบต.ทับสวาย นายพิบูบย์ แสงสุระ นายก อบต.หินดาด ผู้ท้องที่ผู้นำท้องถิ่น อำเภอห้วยแถลง และพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรมสืบสานงานประเพณี “บุญกุ้มข้าวใหญ่(บุญคูนลาน) ตำบลห้วยแคน ประจำปี 2567" ในครั้งนี้
นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ และชาวบ้านตำบลห้วยแคน ร่วมแรงร่วมใจกัน เตรียมงาน "บุญกุ้มข้าวใหญ่ บุญคูณลาน" ณ วัดป่าหนองบัว หมู่ที่6 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมษ
วันที่อาทิตย์ที่21 มกราคม 2567 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน"กีฬาห้วยแคนเกมส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗" นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานพิธีเปิด"การแข่งขันกีฬาห้วยแคนเกมส์ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๗” พร้อมลั่นฆ้องชัย และร่วมรับชม ขบวนพาเหรดนักกีฬา รับชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง รับชมการแสดงของนักเรียนบ้านห้วยแคน และการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่าง ทีมท้องที่ และทีมท้องถิ่น ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง
นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๗ ณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมมอบ ขนม ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน และร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านห้วยแคนและโรงเรียนบ้านหนองม่วง กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงของนักเรียนการเล่นเกมส์เสริมพัฒนาการเด็ก ทั้งนี้ได้มอบอุปกรณ์การเรียนของรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และนักกีฬาดีเด่น ให้กับนักเรียนทั้งสองโรงเรียน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมมอบของรางวัลให้กับเด็กนักเรียนในครั้งนี้
วันที่ 10 มกราคม 2567 ภายใต้การอำนวยการของ นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ตามหมู่บ้านที่ได้รับแจ้ง โดยมี หมู่ที่8 3 จุด หมู่ที่7 2 จุด และหมู่ที่ 6 3 จุด ***ท่านสามารถแจ้งไฟส่องสว่างขัดข้อง ได้ที่ กองช่าง อบต.ห้วยแคน โทร 0 4430 0317 หรือ ทางเพจ #องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
วันที่๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยฯ และประชาชน ร่วมกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ๒๕๖๗" ณ วัดป่าหนองบัว ตำบลห้วยแคนอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 นางวิลาวัลย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ จุดบริการประชาชน หน้า กศน. ตำบลห้วยแคน ถนน 226 และด่านชุมชน ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน (ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.ห้วยแคน) เป็นประธาน พิธีเปิด จุดบริการประชาชน ณ บริเวณหน้า กศน.ตำบลห้วยแคน ถนน 226 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สมาชิก อปพร. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ห้วยแคน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ และกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน และประชาชน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง ในการนี้ นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอห้วยแถลงเป็นประธานในพิธี ฯ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ในการ ดำเนินงาน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่ ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดให้หมู่บ้านจัดพิธีอัญเชิญงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อความสมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านและชุมชน
วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยการนำของนางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายก อบต.ห้วยแคน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินโครงการ "สืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2566" ณ วัดหนองม่วงตาฮิง ตำบลห้วยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้นายเดชฤทธิ์ ถิตฉาย นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากมาย ภายในงานมีขบวนแห่นางนพมาศและกระทงสวยงาม มีการเดินขบวนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองม่วง การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแคน การประกวดสาวเหลือน้อย การประกวดกระทง การแสดงดนตรีรำวงย้อนยุค และการจุดเช็คอินถ่ายรูปตกแต่งไฟแสงสีสวยงามภายในงาน
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายก.อบต.ห้วยแคน (ผอ.ศูนย์ อปพร.อบต.ห้วยแคน) เป็นประธาน ในการประชุม อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังเหตุ การป้องกันรักษาความปลอดภัย การรักษาความสงบของประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยแคน รวมทั้งแจ้งข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับ อปพร. ณ ห้องประชุมชั้น2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนห้วยแคน
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน สมาชิกสภาอบต.ห้วยแคน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหัวแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยแถลง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยแคน ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวยแคน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพื้นฐานกองทุนทางสังคมที่มีอยู่ ต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัษญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกำหนดให้หมู่บ้านจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อความสมพระเกียรติและเป็นสิริมงคลของหมู่บ้านและชุมชน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.239.170.244
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,774,718

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์