สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2567
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 2425 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 มิถุนายน 2567
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริต
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี 2565

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข
                                แนวทางการพัฒนา
1.        การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2.        การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
3.        การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
4.        การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน
5.        การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
6.       การพัฒนาชุมชนเข้งแข็ง
 
                2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                แนวทางการพัฒนา                 
1.    สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
                3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร                     
                                 แนวทางการพัฒนา
1.      ส่่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพ
2.     พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
3.     พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่
                             
                4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
                                แนวทางการพัฒนา
1.     ส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
2.      ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบคคลและองค์กร
3.      พัฒนาการให้บริการประชาชน
4.      ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์กร
                               
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                                
                                แนวทางการพัฒนา
1.     จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.     บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพื่อลดความซับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3.     ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำคอลงน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์
4.     จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและการปรับปรุงรักษาในเขต ชุมชนและท้องถิ่น
5.     ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีใาและนันทนาการชุมชน
               
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 34.239.170.244
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,774,851

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์