สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2565
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน 

       วิสัยทัศน์
   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นคนเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจดี
 ชุมชนน่าอยู่ มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ”         
 
             
                                       พันธกิจหลัก
                                (1) ให้มีและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
                                (2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
                                (3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าแสงสว่าง
                                (4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                (5) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                (6) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
                                (7) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
                                (8) ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ
                                (9) คุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                                (10) ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
                                (11) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของคนในท้องถิ่น
                                (12) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                                (13) ส่งเสริมการสาธารณสุขและการอนามัยชุมชน
                                (14) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                (15) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กร

 

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,408,642

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download