สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

 สภาพสังคม

การศึกษา
-
โรงเรียนประถมศึกษา
2
แห่ง
-
โรงเรียนมัธยมศึกษา
2
แห่ง
-
โรงเรียนอาชีวศึกษา
-
แห่ง
-
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
8
แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
-
วัด/สำนักสงฆ์
5
แห่ง
-
มัสยิด
-
แห่ง
-
ศาลเจ้า
-
แห่ง
-
โบสถ์       
-
แห่ง
สาธารณสุข
-
โรงพยาบาลของรัฐ – เตียง
-
แห่ง
-
สถานีอนามัยประจำตำบล
1
แห่ง
-
สภานพยาบาลเอกชน
-
แห่ง
-
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
-
แห่ง
-
อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ
ร้อยละ100 %
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
-
สถานีตำรวจ
1
แห่ง
-
สถานีดับเพลิง
-
แห่ง
หมายเหตุ     ปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย    ( พร้อมสายตรวจ สภอ. ห้วยแถลง ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในทรัพย์สินของราษฎร )
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,899

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.