สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2565
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 2627 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 26 กันยายน 2565
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ


  หน้าแรก     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 
                                (1) การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
                                (2) มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
                                (3) ประชาชนมีงานทำและมีรายได้พอสมควร
                                (4) มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง
                                (5) ประชาชนมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัย
                                (6) ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง
                                (7) เด็กได้รับการจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                                (8) เยาวชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
                                (9) ปราชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
                                (10) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                                (11) ตำบลมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
                                (12) ประชาชนได้รับบริการที่ดีจากรัฐ
                                (13) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการคุ้มครองดูแล
                                (14) อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี
 
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 18.204.56.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,408,663

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

ankara escort çankaya escort çankaya escort escort ankara çankaya escort escort bayan çankaya istanbul rus escort eryaman escort kızılay escort ankara escort kızılay escort istanbul escort ankara escort ankara grup escort ankara olgun escort çankaya escort çayyolu escort cebeci escort dikmen escort eryaman escort etlik escort gaziosmanpaşa escort keçiören escort kızılay escort sincan escort turan güneş escort ankara escort ankara rus escort ankara escort çankaya escort çayyolu escort dikmen escort eryaman escort gaziosmanpaşa escort incek escort ankara olgun escort kızılay escort keçiören escort cebeci escort ankara rus escort escort çankaya ankara escort bayan istanbul rus Escort ataşehir Escort beylikdüzü Escort Ankara Escort Ankara genç Escort Ankara masöz Ankara rus Escort Ankara ucuz Escort Ankara vip Escort çankaya Escort keçiören Escort kızılay Escort sınırsız Escort sıhhiye Escort eryaman Escort dikmen Escort malatya Escort kuşadası Escort gaziantep Escort izmir Escort antalya Escort Gaziantep Escort Shell Download