สาส์นจากนายกฯ

นางวิลาวัณย์ แสงเพชร นายกฯ
สาส์นจากนายกอบต.ห้วยแคน
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
12 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 ตุลาคม 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
E-Services
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสมชาย บุญภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน


นางชวนพิศ ประทักษ์ขีนัง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอัญชลี คำม่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


ว่าง
นักจัดการงานทั่วไป


นายก้องเกียรติ จำปาขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปนิดา แสวงพรชัยสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายทักษิณ แสงสว่าง
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์


นางสาวกาญจนา โทสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสำเริง เวยรัมย์
พนักงานขับรถยนต์


นายยุทนา วัฒนะ
นักการ
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ อบต.ห้วยแคน นำเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อ ไปมอบให้ถึงบ้าน
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 34.204.181.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,576,873

การส่งเสริมความโปร่งใส
แบบสอบถาม
การให้บริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.