ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     สำนักปลัด 

สำนักปลัด
สำนักปลัด  


นายสมชาย บุญภูมิ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางนิติยา ศรไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน


นางชวนพิศ ประทักษ์ขีนัง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอัญชลี คำม่วง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวสุรสา ลวดลาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายก้องเกียรติ จำปาขันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางปนิดา แสวงพรชัยสิน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวกาญจนา โทสันเทียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอำนาจ กฎมัจฉา
ยาม
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,457,128

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.