ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ 

ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ
ภูมิประเทศ-ภูมิอากาศ  

            ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ

           ลักษณะภูมิประเทศ     พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและมีลำห้วยไหลผ่านซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  พื้นที่มีความลาดเอียงไม่มีแม่น้ำไม่มีภูเขา  ปัจจุบันพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมดังนั้นจึงมีการพัฒนาขุดคลองและสระน้ำขนาดเล็กกระจายทั่วพื้นที่  เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นไม้และส่งเสริมการเกษตร
 
           ลักษณะภูมิอากาศ      ในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนมีลักษณะอากาศ   3   ฤดู   คือ    มีอากาศร้อนในฤดูร้อน   อากาศหนาวในฤดูหนาว  และฤดูฝน ฝนตกเล็กน้อย มักจะเกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนพฤศจิกายน – เดือนกรกฎาคม สภาพอากาศโดยรวมจะร้อนแห้งเนื่องจากป่าไม้มีน้อยซึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าสมัยก่อนทำให้เกิดปัญหาทางการเกษตรและผลผลิตตกต่ำ

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,457,162

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.