ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

สาส์นจากปลัด

ปลัดอบต.ห้วยแคน
สาส์นจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 12 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
อบต.ในเครือข่าย

สายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 0862559641
งานกิจการสภา
เครือข่ายออนไลน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร้องเรียนการทุจริตแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระบบ Back Office ที่สามารถ Share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กรได้


  หน้าแรก     ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน 

ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน
ศักยภาพของส่วนตำบลห้วยแคน  

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน

1.   จำนวนบุคลากร
-
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
จำนวน 
16
คน
-
ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
จำนวน 
7
คน
-
ตำแหน่งในส่วนการคลัง
จำนวน 
4
คน
-
ตำแหน่งในส่วนโยธา
จำนวน 
2
คน
-
ตำแหน่งในส่วนการศึกษา
จำนวน 
3
คน
-
ตำแหน่งในส่วนสาธารณสุข
จำนวน 
1
คน
 
 
 
 
 
 2. ระดับการศึกษา
-
การประถมศึกษา       
จำนวน 
2
คน
-
มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
จำนวน 
3
คน
-
อนุปริญญา
จำนวน 
2
คน
-
ปริญญาตรี
จำนวน 
8
คน
-
สูงกว่าปริญญาตรี
จำนวน 
2
คน
 
 
 
 
 
3. รายได้องค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณ   2550   เป็นเงิน   9,780,441.69 บาท    (31 พฤษภาคม 2552 )     แยกเป็น
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเก็บเอง
จำนวน
96,153.21
บาท
รายได้ที่ส่วนราชการอื่น ๆ เก็บให้
จำนวน
3,637,344.25
บาท
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จำนวน
6,035,500.96
บาท
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
จำนวน
11,443.27
บาท
 
                    
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำถามเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
กฎหมายน่ารู้
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.239.119.61
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,457,159

การส่งเสริมความโปร่งใส
การให้บริการ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคน
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044300317   Fax : 044300317
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.